Hafa samband

Sendu okkur línu Netfang: simamenn@simamenn.is
Sími: 580-5200
Fax: 580-5220
Styrkir

Námskeiðastyrkur: ( Sér styrkur á vegum FÍS )

  • Skilyrði: Að greitt hafi verið af sjóðfélaga samfellt í a.m.k. 12 síðustu mánuði.
  • Styrkur að upphæð 70.000 þúsund.
  • Styrkur fyrir námskeið eða skóla (gildir ekki fyrir líkamsrækt eða sem íþróttastyrkur.
  •  
  • Gögn sem þurfa að fylgja umsókn:
  • Útfyllt umsókanareyðublað og frumrit kvittunar sent til Rafiðnaðarsambands merkt “styrkur Fís,, ásamt upplýsingum um banka til innborgunar.

 

Styrkir fyrir félaga Fís í gegnum Rafiðnaðarsambandið

Styrkir vegna forvarnar og líkamsræktar


Líkamsræktarstyrkur

Skilyrði: Að greitt hafi verið af sjóðfélaga samfellt í a.m.k. 12 síðustu mánuði.
Heimilt er að styrkja sjóðfélaga vegna þjálfunar í líkamsræktarstöðvum, sundstöðum ( 6 mánaða kort eða árskort, ekki stakir sundtímar), dansskólum (námskeið) og íþróttafélögum vegna íþrótta. Að því tilskyldu að það sé til 2ja mánaða eða lengur. Greiðslan nemur allt að helmingi framlagðs kostnaðar en þó aldrei hærra en kr. 25.000 á hverju almanaksári.

Gögn sem þurfa að fylgja umsókn:
Greiðslukvittun þar sem fram kemur tímabil þjálfunar, nafn og kennitala seljanda og kaupanda ásamt upphæðinni sem greidd var.

Greiðslukvittun er jafnframt skilyrði í þeim tilvikum þar sem um er að ræða ótímabundinn samning, greitt er samkvæmt útlögðum kostnaði.

Umsóknareyðublöð


 Sjúkraþjálfun / ENDURHÆFING


Skilyrði: Að greitt hafi verið af sjóðfélaga samfellt í a.m.k. 12 síðustu mánuði.
Greitt er fyrir allt að 25 skipti árlega hjá löggiltum meðferðaraðila eins og sjúkraþjálfara, kírópraktor, sjúkranuddara og osteopata. Meðferð skal falla undir löggildingu viðkomandi starfsstéttar. Niðurgreiðsla er 2.000 kr pr skipti sé greitt 2.700 kr. eða meira fyrir tímann.

Gögn sem þurfa að fylgja umsókn:

Kvittun þar sem fram kemur nafn og kennitala beggja aðila,  tímabil meðferðar, fjöldi skipta og upphæð sem greidd var.

Umsóknareyðublöð


Gleraugnastyrkur

Skilyrði: Að greitt hafi verið af sjóðfélaga samfellt í a.m.k. 12 síðustu mánuði.
Heimilt er að styrkja sjóðfélaga við kaup á gleraugum einu sinni á þriggja ára fresti.
Styrkurinn er að hámarki kr. 40.000,   greiðsla nemur allt að helmingi framlags kostnaðar en þó aldrei hærri  en kr. 40.000.-  Gleraugnastyrkur skerðir ekki rétt til  líkamsræktarstyrks.  

Gögn sem þurfa að fylgja umsókn:
Ljósrit af sjónmælingu frá augnlækni eða sjóntækjafræðingi og greiðslukvittun fyrir gleraugnakaupum.

Umsóknareyðublöð

 

Ferðastyrkur

Skilyrði: Að greitt hafi verið af sjóðfélaga samfellt í a.m.k. 12 síðustu mánuði.
Til að jafna aðstöðu þeirra sem búa á landsbyggðinni tekur sjúkrasjóður þátt í ferðakostnaði þeirra sem þurfa að fara landshluta á milli til aðgerða eða rannsókna að læknisráði.  Sækja verður um styrk til TR.
Hafni TR greiðslu er greitt fyrir 40 til 100 km kr. 5000, 100 til 250 km. kr. 10.000, 250 til 400 km. kr. 17.000 og 400 km og lengra kr. 25.000.  Hámark er greitt fyrir 25 ferðir á ári.

Gögn sem þurfa að fylgja umsókn:
Kvittun frá meðferðaraðila. Afrit af höfnunarbréfi TR.

Umsóknareyðublöð

Kostnaðarsamar læknisaðgerðir

Skilyrði: Að greitt hafi verið af sjóðfélaga samfellt í a.m.k. 12 síðustu mánuði.
Styrktarsjóði er heimilt að taka þátt í kostnaði félagsmanna vegna kostnaðarsamra læknisaðgerða.(Ekki almennar tannviðgerðir fyrir utan "inplant" tannlæknaaðgerð)
Styrkur er metinn hverju sinni en að hámarki 40% af útlögðum kostnaði, hafi kostnaður verið hærri en kr. 100.000. Styrkur er að hámarki  kr. 100.000, auk þátttöku í ferðakostnaði sé um það að ræða.  Styrkur er veittur einu sinni á þriggja ára tímabili.
Undir kostnaðarsamar læknisaðgerðir teljast  t.d.glasa-eða tæknifrjóvgun, laser aðgerð á augum eða dvöl á heilsustofnun í Hveragerði.

Gögn sem þurfa að fylgja umsókn:
Kvittun frá meðferðaraðila. 

Umsóknareyðublöð

 

Krabbameinsskoðun

Skilyrði:Að greitt hafi verið af sjóðfélaga samfellt í a.m.k. 12 síðustu mánuði.
Greitt er fyrir skoðun allt að 10.000 kr.

Gögn sem þurfa að fylgja umsókn:
Kvittun frá meðferðaraðila.

Umsóknareyðublöð

 

Hjartavernd-áhættumat

 Skilyrði: Að greitt hafi verið af sjóðfélaga samfellt í a.m.k. 12 síðustu mánuði.
Greitt er 10.000 kr. af skoðunargjaldi.

Gögn sem þurfa að fylgja umsókn:
Kvittun frá meðferðaraðila.

Umsóknareyðublöð

 Viðtalsmeðferð

Skilyrði: Að greitt hafi verið af sjóðfélaga samfellt í a.m.k. 12 síðustu mánuði.

Heimilt er að styrkja sjóðfélaga vegna viðtalsmeðferðar hjá viðurkenndum sálfræðingi eða félagsráðgjafa. Meðferð skal falla undir löggildingu viðkomandi starfsstéttar.
Greitt er 40% af kostnaði hvers tíma allt að 25 skipti.

Gögn sem þurfa að fylgja umsókn:
Löggilt kvittun þar sem fram kemur nafn og kennitala seljanda og kaupanda, tímabil meðferðar, fjöldi skipta ásamt upphæðinni sem greidd var.  


Umsóknareyðublöð

 

FÆÐINGARSTYRKUR

Skilyrði: Að greitt hafi verið af sjóðfélaga samfellt í a.m.k. 12 síðustu mánuði

Heimilt er að veita fæðingarstyrk vegna fæðingar barns félagsmanns að upphæð 100.000 kr. fyrir hvert barn, eftir skatt. Styrkupphæð miðast við hvert barn og að foreldri hafi stundað 100% vinnu sl. 6 mánuði fyrir fæðingu barns/barna. Styrkurinn lækkar í hlutfalli við starfshlutfall viðkomandi. Þurfi félagsmaður að draga úr vinnu eða hætta störfum vegna veikinda fyrir fæðingarorlof skal horfa til starfshlutfalls fyrir veikindin. 

Foreldri þarf að vera í a.m.k. 75% fæðingarorlofi, miðað við einn mánuð eða 50% fæðingarorlofi í 6 mánuði eða lengur, til þess að eiga rétt á styrk. Fæðingarstyrkur á við um alla sem njóta réttinda til fæðingarorlofs úr Fæðingarorlofssjóði, þ.m.t. fæðingarorlof vegna ættleiðingar. Mögulegt er að nýta styrkinn upp að 24 mánaða aldri barns/barna.

Gögn sem þurfa að fylgja umsókn:

Staðfestingu frá fæðingarorlofssjóði um töku fæðingarorlofs, þar sem hlutfall og lengd fæðingarorlofs kemur fram.

Staðfestingu um starfshlutfall (ATH fyllist út af vinnuveitenda) sl. 6 mánuði fyrir fæðingu barns/barna. 

Vakin er athygli á því að styrkurinn fæst ekki greiddur fyrr en allt að þremur mánuðum eftir töku fæðingarorlofs.


Umsóknareyðublöð

 

Eingreiddar dánarbætur

Við andlát félagsmanns er greitt til aðstandanda allt að kr. 561.686.- (frá 1. júlí 2016) vegna útfararkostnaðar, enda hafi viðkomandi verið sjóðfélagi í a.m.k. 6 mánuði þegar dauða hans bar að höndum.
Greiða eftirlifandi maka eða forráðamanni barns félagsmanns fyrir eitt barn undir 18 ára aldri á framfæri viðkomandi kr. 1.011.034.- og kr. 505.517.- með hverju barni eftir það(frá 1. janúar 2017). Heildarupphæð deilist jafnt á hvert barn.

Heimilt er að greiða vegna barna allt til 21 árs aldurs, enda hafi barn sannarlega verið á framfæri sjóðfélaga og  ekki á vinnumarkaði.

Eingreiddar dánarbætur vegna andláts félagsmanns yngri en 75 ára er kr. 561.686 (frá 1. janúar 2017)

Eingreiddar dánarbætur vegna andláts félagsmanns 75 ára eða eldri er kr. 421.264 (frá 1. janúar 2017)

Eingreiddar dánarbætur vegna andláts félagsmanns 80 ára eða eldri er kr. 315.948 (frá 1. janúar 2017)

 Gögn sem þurfa að fylgja umsókn:

Yfirlit yfir framvindu skipta frá sýslumanni.